Construction Studies As Gaeilge  
Baile / HomeÉighníomhach / PassivhausFotha / FoundationDíon / Roof
Úrlár / FloorDoras / DoorFuinneog / WindowSimléar / Chimney
 Fotha Stéille Traidisiúnta – Traditional Strip Foundation

 

600mm ar a laghad ón talamh chuig bun an fotha chun sioc- at a sheachaint.

600mm minimum from the ground to the bottom of the foundation to prevent frost heave.

Cúrsa taisdíonach 150mm ar a laghad os cionn na talún.
DPC 150mm minimum above ground level.


Oiriúnach d’ithreacha atá measartha daingean.

Suitable for soils of average bearing capacity.
Éasca le tógáil, éasca le líonadh agus easca le cothromú.
Easily constructed, easily filled and levelled.
Tíosach ó thaobh ábhair de agus ó thaobh saothair de.
Economical in terms of materials and labour.

 

Tá treisiú ann chun an neart a choimead.
There is reinforcement to keep the strenght.

 Cliceáil anseo chun líníochtaí cuimsitheacha a íoslódáil.
Click here to download the detail drawings.

 
 
Construction Studies As Gaeilge on Facebook
 
 
 

Reference: Hickey, T., (2014) Construction Technology Designing Sustainable Homes, Dublin: Gill & Macmillan.