Construction Studies As Gaeilge  
Baile / HomeÉighníomhach / PassivhausFotha / FoundationDíon / Roof
Úrlár / FloorDoras / DoorFuinneog / WindowSimléar / Chimney

Fotha / Foundation

 

Fotha Stéille / Strip Foundation

Fotha Rafta / Raft Foundation
Fotha Pílí - Pile Foundation

Fotha Stéille Traidisúnta -

Traditional Strip Foundation

Fotha Rafta

Raft Foundation

Fotha Pílí

Pile Foundation

 

 

Treisiú a chur san áit cheart.  Treisiú a chlúdach 75mm ar a laghad chun creimeadh a chosc.

Correct placement of reinforcement, minimum cover of 75mm to prevent corrosion.
Ba cheart fanacht go dtí go mbeidh an choincréit cruaite sula gcuirfear aon bhlocobair ar an bhfotha.
Concrete should be allowed cure before any blockwork is placed on the foundation.
Creathadh nó dlúthú cheart na coincréite chun a chinntiú nach mbailíonn aer san fhotha.
Correct vibration or compaction of the concrete to ensure that there are no air voids in the foundation.

 

 

 

Riachtanais feidhmiúla a bhaineann le fotha

Functional Requirements of a Foundation

Dromchla comhréidh a chur ar fáil don fhoirgneamh.

Provide a level surface for the building.

Ualaí marbha agus ualaí beo a tharchur chuig an talamh.  Ualach marbh- meáchan an fhoirgnimh.  Ualaí  beo- meáchan a daoine, ualaí sneachta.

Transmit to the ground dead and live loads.  Dead load- weight of building.  Live loads- weight of people, snow.

An structúr a dhaingniú.

To anchor the structure

Socrú difreálach a chosc.

To prevent differential settlement.
A bheith in ann gluaiseachtaí san ithir mar gheall ar athrú séasúrach a sheasamh. To resist movements in the soil due to seasonal variation. 
 
 
Construction Studies As Gaeilge on Facebook
 
 
 

Reference: Hickey, T., (2014) Construction Technology Designing Sustainable Homes, Dublin: Gill & Macmillan.