Construction Studies As Gaeilge  
Baile / HomeÉighníomhach / PassivhausFotha / FoundationDíon / Roof
Úrlár / FloorDoras / DoorFuinneog / WindowSimléar / Chimney
 

Urlár / Floor

Tá se an-tábhachtach cosc a chur ar an teasa ag éalú tríd an urlár.  Mar seo usáidtear insliú san urlár. It’s important to stop the heat escaping through the floor.  There fore insulation is used in the floor. 
Caithfidh an urlár cosc a chur ar an gáis radóin ag ardú ón talamh; mar seo úsaidtear Bacainn Radóin. The floor must stop radon gas from rising from the ground; therefore a radon barrier is used. 

Urlár le Coincréit Treisithe / Reinforced Concrete Floor

Usáidtear urlár le coincréit treisithe go coitianta sa lá atá inniu ann ach san Aimsir chaite bhí urlár ardaithe adhmaid níos coitianta. 
Reinforced concrete floors are often used today, but in the past suspended timber floors were more popular. 

Urlár ardaithe adhmaid / Suspended Timber Floor

 

Tá na cláir urláir crochta leis an ngiarsa ata ardaithe ós cionn an fo urláir an fhotha.

The floor boards are attached to the joists that are suspended over the sub floor of the foundation. 

Tá na giarsaí ardaithe os cionn an fo urláír ar bhallaí gearra.

The joists are suspended over the sub floor on the dwarf wall.

Tá plata balla crochta leis an mballa gearr agus tá an giarsa ina luí ar an bpláta balla. 

The wall plate is attached to the dwarf wall and the joists are sitting on the wall plate.

Cuirtear cúrsa taisdíonach idir an pláta balla agus an balla gearr.  Cuireann se cosc ar an adhmad lobadh ón taisc ag ardú.

DPC is placed between the wallplate and the dwarf wall.  It stops the wood from rotting due to rising dampness.

Tá gaothairí suite sa bhalla lasmuigh le haghaidh aerála agus chun cosc a chur ar bhailiú comhdhlúthaithe agus ar ionsaithe fungais. 

Vents are in the external leaf to allow ventilation and stop the build-up of condensation and fungal attacks. 

 

Tá insliú idir na giarsaí chun an teas a choimead istigh.  There is insulation between the joists to keep the heat in. 

Giarsaí le Insliú Cuilteáilte /

Joists with Quilted Insulation

Giarsaí le Insliú Dochta /

Joists with Rigid Insulation

 
 
Construction Studies As Gaeilge on Facebook
 
 
 

Reference: Hickey, T., (2014) Construction Technology Designing Sustainable Homes, Dublin: Gill & Macmillan.