Construction Studies As Gaeilge  
Baile / HomeÉighníomhach / PassivhausFotha / FoundationDíon / Roof
Úrlár / FloorDoras / DoorFuinneog / WindowSimléar / Chimney
 Doras / Door

Doras le balla bloic coincréite. / Door with concrete block wall.
Doras le balla fráma adhmad. / Door with a timber frame wall.

 

Uaireanta usáidtear coiscéim ag an bpríomh dhoras ach tá sé tábhachtach chun todhchaí an duine a chur san áireamh.  Bheadh an fána oiriúnach do gach duine. Sometimes a step is put at the front door but it’s important to be thinking of your full life.  The slope is suitable for everyone. 

 

 

Tairseach comhréidh, uasaidre ag an tairseach 15mm chun ligean do dhaoine i gcathaoireacha rothaí teacht isteach

Level threshold – max height 15mm to allow access for wheelchair users.

Tá fána 15◦ taobhamuigh den tairseach chun cosc a chur ar uisce a bhailiú agus é a dhíriú isteach i mbealach draenála. 

There is a 15◦ slope outside the threshold to stop water gathering and allows it to go into the drainage channel.

Tá Bealach Draenála Dílséanaigh ós comhair an fána.

There’s a proprietary drainage channel in front of the slope.

Tá cosán timpeall an teach lasmuigh don doras. There is a foot path around the house outside the door.
Leithead glanspáis oscailte an dorais 800mm ar a laghad, cleachtas is fear 900-1000mm.  Door width clear opening 800mm minimum, best practice 900-1000mm.
Tá an fardoras os cionn an doras.  Usaidtear é chun an meáchan a aistriú go dtí an balla.  There is a lintel over the door.  It is used to transfer the weight to the wall. 


Cliceáil anseo chun líníochtaí cuimsitheacha a íoslódáil.
Click here to download the detail drawings.
Leathanach 1 . Leathanach 2

 
 
Construction Studies As Gaeilge on Facebook
 
 
 

Reference: Hickey, T., (2014) Construction Technology Designing Sustainable Homes, Dublin: Gill & Macmillan.